AGV Batterier.

AGV är ett uttryck för Automoted Guided Vehicle. Förarlösa Truckar är ett Svenskt uttryck som ibland även kallas för Carriers.

Till AGV drift används många olika batterityper som ger olika unika egenskaper. Valet av batterier till AGV-system är mycket en fråga om kompromisser av egenskaper. En del egenskaper är drivande av AGV-systemet självt, en del egenskaper är drivande av den upphandlande kunden och användaren, samt en del egenskaper drivs av System leverantören, t.ex. inköpspris är EN egenskap som system leverantören gärna och naturligt prioriterar då det ökar konkurrenskraften i hela systemet om dess ingående komponenter kostar mindre i inköp. Men det kan bli dyrt för användaren av AGV systemet i det långa loppet.


Som System leverantör (OEM) med många komplexa bitar att hantera och man kanske är van en viss batterityp. Batteriet är bekant, alla parametrar är inställda mot just den batteritypen, och det kan då vara väldigt bekvämt att inte ändra på sitt standard system. Om inte köparen av AGV-systemet ställer vissa krav. vill säga, för "kunden har alltid rätt" säger ordspråket.


Enligt min egen erfarenhet, är det tekniskt bästa AGV batteriet för den så kallade 24/7 driften för närvarande, ett Nickel Kadmium batteri. Jag bortser då från konstruktion med Fickplatta, Eng: Pocket Plate, då dess cykliska egenskaper inte är tillfredställande i AGV samanhang. Dessutom har de en egenskap som medför att elektrolyten kontamineras och försämras med tilltagande ålder.


Med "bästa" avser jag enbart de Tekniska Egenskaperna och dess funktionen, dess tålighet mot djupurladdningar, dess fantastiska prestanda mätt i antal cykler det kan prestera. En mer problem fri drift utan störande batterihaverier. Med traditionella FV-blybatterier bör det investeras i ett antal fasta laddningsplatser, och batteribytessytem etc. Det kräver både ekonomiska uppoffringar samt dyrbara lokalyta.


Inom NiCd batterier för AGV finns Fiber plattor; HOPPECKE FNC-T,  samt kombinerade Sinter-Plast NiCd batterier som är relativt likvärdiga med FNC-T och även de är mycket bra för AGV drift. Men som sagt; Fick platta är INTE lämplig för cykliska applikationer,då den har en bråkdel av cyklingsmotståndskraften jämfört med de båda andra NiCd konstruktionerna.

Bilder nedan: Ett AGV System på en stålindustri där de fem automatiska truckarna går 24/7 med samma batteri. Batteriet i var AGV är ett 48 V HOPPECKE FNC-T med fläktkylning. Autotruckarna går själva in på laddning, var 60:e till var 90:e minut. De laddas då av en 400 A laddare under några minuter. Det låter mycket med 400 A, men laddarna kunde varit än större. Batteri livslängden är 5-7 år utan batteribyte.Det förekommer att AGV-system använder traditionella Truckbatterier (Fritt Ventilerat Rörplatta). Om AGV systemet ska vara tillgängligt 24h per dygn och 7 dagar i veckan; 24/7, så krävs det endera att:

  1. AGV system överdimensioneras, så att ett antal AGV kan stå på laddning under 8-12 timmar.Det innebär att hela AGV systemet överdimensioneras med fler AGV-vagnar, än man egentligen behöver. Det fördyrar AGV-systemet betänkligt, men är förtås bra för leverantören av AGV-Systemet. Man får ju sälja fler vagnar!
  2. Eller att man har ett batteri bytes system, med dubbla, eller rent av, tre-dubbla uppsättningar av batterier.
  • Batteri Nummer Ett sitter i sin AGV-Vagn.
  • Batteri Nummer Två är på laddplatsen och laddas under 8-12h.
  • Batteri Nummer Tre står på "vila" och nedkylning för att undvika temperaturhöjning i batteriet pga överbelastning.
När en Industrikund ska inköpa sitt AGV-System, är det lätt att förstå att man först tänker på vanliga truckbatterier. Man har dem redan i sina vanliga manuella truckar. Kunskapen om batteriet och dess skötsel finns där, man har byggt upp laddplatser och logistik för detta.Eller så har man en köpt in batteriservice av ett batteriservice företag. Även de är vana batteritypen. Om inte Systemleverantören informerar om olika batterityper, hur ska då den oerfarna köparen av AGV-Systemet veta vilket batteri som fungerar bäst, just i den här applikationen?

Det är nu även relativt vanligt att man använder olika typer av så kallat underhållsfria batterier med Bly-syra baserad teknik. Underhållet blir lågt, det släpper ut marginellt med gaser i produktionslokalerna, de kan laddas relativt snabbt med höga strömmar. De är i jämförelse med t.ex. NiCd batterier billigare i inköp. Men livslängden blir kort, hur kort beror på flera faktorer där undvikande av djupurladdningar är A och O.

- Kontakta oss gärna, så kan vi föra en diskussion om vilka batterier som passar bra mot ert behov och era förväntningar!