Batteri Rekonditionering.

Batterirekonditionering, behövs det verkligen?

NiCd (Nickel Kadmium) Batterier drabbas ofta av ofullständig laddning, vilket endast kan helt avhjälpas med upprepade urladdningar samt påföljande laddningar med batteriets nominella ström= Batteri Rekonditionering!

Det är en högst normal företeelse, speciellt när batterierna utsätts för många och djupa urladdningar under en lång tid.

Vid en Batteri Rekonditionering kommer spänningen över batteriet att stiga kraftigt, så att normala laddare inte klarar att avge en sådan hög DC-spänning. De är normalt inte konstruerade för en sådan uppgift.

DC-systemet kan även innehålla komponenter som kan ta skada av den relativt höga DC-spänningen som då uppstår, om inte batteriet då är helt frånskiljt från DC systemet i övrigt. När det gäller batterier för RAIL eller AGV så är det lämpligast att koppla bort batterierna från fordonen helt. Då är man helt säker på att överspänningar inte kan förstöra något.

Bild nedan: En typ av NiCd batteri för RAIL monterat i speciella kassetter.

En typ av NiCD batteri för RAIL applikationer.

NiCd batterier kan med tiden få en kristallbildning på plattornas yta inte helt olikt blybatteriernas sulfatering. Men på NiCd batterier "tvättas" kristallbildningen bort med I5 ström och urladdning/återladdning enligt ett bestämt mönster; BatteriRekonditionering.

Alla batterier behöver hållas rena för att funktion och säkerhet ska bibehållas. Krypströmmar skapas lätt i smutsig och elektriskt ledande miljöer, så tvätt ingår i Batterirekonditioneringen från Industribatterier.se.

Samtliga förbindnings skruvar måste kontrolleras så att korrekt moment är åtdraget. Det är annars en stor risk att ledningsförmågan reduceras och värme skapas vid den "dåligt dragna skruvförbindningen" så att det till slut kan antända. Det ska utföras i enlighet med batterileverantörens anvisningar. Det ingår i Batteri Rekonditionering från IndustriBatterier.


Nedan är ett exempel på vad som kan hända om åtdragningsmoment inte kontrolleras! På den högra bilden har förbindningen lossats och vänts 180 °. Batteriet har använts som en svets!

Polskruv som inte var åtdragen! Förbindningen vänd 180°. Svets märken!

 

Elektrolytens densitet anger INTE laddningsstatusen (SOC = State Of Charge) på NiCd celler, vilket många felaktigt tror.

Det är enbart med Bly Batterier som densiteten står i en linjär funktion till SOC. Förklaringen är helt enkelt att svavelsyrans sulfat SO4 binds kemiskt till både plus PbSo4 och minus PbSO4 elektroden i blybatterier vid urladdning. Men i NiCd cellen sker inget sådant, då det kemiska rektionen sker mellan elektroderna, eller plattorna som man även säger.


Elektrolyten har ändå några viktiga uppgifter i NiCd batterier, och det är att leda joner mellan de båda elektroderna men även att förhindra att elektrolyten fryser vid låg temperatur samt att ge en miljö som INTE är korrosiv. Samt att förhindra att luft tillåts reagera i de kemiska processerna.


IndustriBatterier har egna lokaler, utrustning samt Teknisk Kompetens för att utföra Batteri Rekonditionering!