IndustriBatterier.


Benämningen "Industri Batterier", är precis som det låter, Batterier för olika Industriella och därmed professionella och krävande applikationer.

Det kan vara Stationära Batterier, men även Batterier som används i olika fordon, som Auto truck = AGV, eller likväl vanliga bemannade truckar, Järnvägsfordon på räls som ofta då har benämningen RAIL. Det kan även vara ett batteri som fungerar som backupp för tex ett ställverk, en UPS anläggning, brandlarm, en hel substation eller rent av ett kärnkraftverk. Inget fungerar idag utan electricitet i någon form. Avbrott på sekunder, eller rent av bråkdelar av sekunder kan bli ödestigra.


UPS Batterier.

Bild nedan: Ett redundant UPS system med Ni-Cd batterier från Tyska HOPPECKE, typ FNC160H .

Oavbruten kraft vid ett svenskt sjukhus borgar för en trygghet vid ordinarie näts bortfall.


 

RAIL BATTERIER

Bild nedan: Ett tåg på väg någonstans i Sverige, men vad som inte syns är att det finns batterier ombord!

Ett TÅG har batterier ombord, ofta NiCd typ.

 

AGV BATTERI

Bild nedan: AGV = Automatiskt trucksystem, med sin tunga last på en Svensk Industri.

Batteriet 48V-220 Ah av karakteristik H, enligt IEC 60623. AGV, autotruck med tung last, drivs av 48 VDC.


Vi erbjuder även vissa avancerade service uppdrag som:

Vi har även med en del information om olika typer av batterier, eller snarare marknads nischer för batterier som:

Till batterier behöver man även en Likriktare eller Laddare, vilket är två olika benämningar på i grunden samma sak. Produkterna Likriktrae och Batteri Laddare har en egen sida för mer och djupare information.  Likriktare och Batteri Laddare


Det vanligaste Industri-batteriet idag, är utan tvekan blybatteriet. Även NiCd (Nickel Kadmium) batterier förekommer, men det är då oftast i speciella applikationer eller miljöer som kräver ett batteri utöver det vanliga. Tex extrema temperaturer, extrem motståndskraft för många cykler, dålig kontroll på laddningen med mera. Det finns andra batterier som är baserade på en annan kemi konstellation, men de är fortfarande mycket ovanliga. Den batterityp som sitter i hybridbilar, är idag LithiumIon.Men på den här siten behandlar vi de traditionella, tekniskt beprövade och kommersiellt gångbara teknologierna bly-syra batterier samt NickelKadmium (NiCd) batterier.

Miljö

Blybatterier betår till mycket stor del av tungmetallen bly (Kemisk beteckning; Pb).I Europa återvinns en mycket hög andel av de tillverkade blybatterierna, och bly återanvänds bla i tillverkningen av nya blybatterier. I Sverige tar importörer och tillverkare ut en producentavgift, som ska tillse att blybatterierna har ett incitament för att lämnas till återvinning. Det sker genom Returbatts försorg.

Nickel Kadmium Batterier består till en stor del av tungmetallen Kadmium (Kemisk beteckning Cd). Även här återvinns och återanvänds både Kadmium och Nickel (Ni).

Så länge som tungmetallerna inte kastas i naturen, är de inte så miljöpåverkande som man kanske först tror. Mer rätt är att istället analysera produktens hela miljöpåverkan, från tillverkningen, transporter, enrgiförbrukning, utbyten med tilkommande transporter, samt slutligen, den slutliga återvinningen. Att utföra en sådan beräkning, är inget man utför på en kafferast.
Läs mer i ämnet från en doktoravhandling som Carl Johan Rydh har utfört.

När det infördes en miljöavgift på små konsumentbatterier av typ NiCd, som förr var valiga i mobiltelefoner, leksaher, elverktyg etc, så försvann de från marknaden ganska snabbt. Det var säkert syftet med det hela också. Men det infördes aldrig någon miljöavgift på Industribatterier av typ NiCd. Anledningen är att myndigheterna inte vill gå in och reglera något som redan fungerar bra. Med andra ord var Industrin ett steg före, och har genom olika certifieringssystem och miljötänkande, tillsett att NiCd batterier återvinns på ett mycket bra sätt.

Industribatterier. Kemi och konstruktioner.

Både blybatterier och Ni-Cd batterier förekommer i ett stort antal konstruktioner och varianter. Ibland finns det en Teknisk anledning till att just en viss konstruktion är att föredra framför andra, mindre lämpliga konstruktioner, för just den här speciella applikationen. Men ibland är det oerhört kreativa och marknadsförare, som till varje pris, ska generera försäljning, av just "vårt företags unika lösning".

Ibland kanske man vill avvika från branschen och det traditionella, genom att helt enkelt sticka ut och avvika. En följdeffekt av det, är att det då är fullt möjligt att skriva in speciella tekniska specifikationer i olika tekniska upphandlingar, och därmed skapa ett sorts"virtuellt monopol" för sin egen produkt.

beacon type